7.1.12

Παράδοση από Fedex!!!!Οθόνη υπολογιστή

FedEx-delivers-computer-monitor
Μάλλον σπασμένη ήταν η οθόνη κύριε!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: