10.4.12

Μάνα vs πατέρας...


Στο παρακάτω γράφημα θα δείτε ποιός είναι τελικά ποιό χρήσιμος στην οικογένεια..

Αναγνώστης
Himaira

Δεν υπάρχουν σχόλια: