7.10.10

Για γέλια Η για κλάματα??????Οι νέες ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΑΠΟ 16-11-2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη...

1. Την αριθ. 2876/7−10−09 μπλα μπλα......

2. Τις διατάξεις του μπλα μπλα

3. Τις διατάξεις του Ν.2938/2001 μπλα μπλα

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 μπλα μπλα...

5. Την αριθ. οικ.69139/7766/21−12−09 απόφαση μπλα μπλα....

6. Το αριθ. 4/12−3−2010 έγγραφο μπλα μπλα  (εδώ αρχίζει το γέλιο και το κλάμα). και το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αύξηση της τιμής των διοδίων λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ανώτατα όρια μέχρι τα οποία μπορεί να ανέλθει το ύψος των διοδίων στο τμήμα της Εθνικής Οδού (Κατερίνης) − Κλειδιού − Θεσ/νίκης, Σ.Δ. Μαλγάρων ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΔΙΟΔΙΑ)ευρώ
Κατηγορία Α1 και Α2 1,40
Κατηγορία Β1 και Β2 2,80
Κατηγορία Γ1 και Γ2 6,00
Κατηγορία Δ1 και Δ2 6,00
Κατηγορία Ε1 και Ε2 7,00

Από της ενάρξεως της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις

διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 16−11−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑΑΑΑΑΑ ΠΟΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑ !!!!!!!!!! 


ΠΗΓΗ: ksipnistere

Δεν υπάρχουν σχόλια: