5.10.10

Πάμε πολύ καλά!!!!!!!! Αυξήθηκε το εξωτερικό χρέος.......

Αύξηση 21,3 δισ. ευρώ εμφάνισε το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας στο δεύτερο τρίμηνο του 2010, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 434,3 δισ. ευρώ ή στο 187% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Σημειώνεται ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της έναντι των άλλων χωρών, όπως αυτό προκύπτει ανά τομέα της οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση, Τράπεζες κλπ), και αποτυπώνει κατά κύριο λόγο τη συνολική αξία του δανεισμού των φορέων αυτών στο εξωτερικό. Ο κύριος όγκος του εξωτερικού χρέους αφορά στο Δημόσιο. 

πηγη: salonicanews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: