14.1.11

4η συνάντηση της Σπίθας Θεσσαλονίκης

4η συνάντηση της Σπίθας Θεσσαλονίκης

Η 4η συνάντηση της Σπίθας Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο, το Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 1700, στο κέντρο...
 ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51 στον 4ο όροφο.

To θεματολόγιο θα αφορά κυρίως τις προτάσεις της ομάδας οικονομικών και της ομάδας αλληλεγγύης.

http://www.spitha-thessalonikis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: